av.melekgok@gmail.com Yenişehir Mah. S.Yazıcıoğlu Cad. Oryıl My Office Plaza A/Blok Kat: 7 No: 22 / Yenişehir / Diyarbakır
0 506 817 81 27
Yenişehir Mah. S.Yazıcıoğlu Cad. Oryıl My Office Plaza A/Blok Kat: 7 No: 22 / Yenişehir / Diyarbakır

İcra, Çek ve Senetten Doğan Davalar

Anasayfa / Hizmetlerimiz / İcra, Çek ve Senetten Doğan Davalar

 • Hacizden doğan istihkak davaları
 • Karşılıksız çek davaları
 • Tasarrufun iptali ve muvazaa davaları
 • Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması davası
 • İtirazın iptali davaları
 • İtirazın kaldırılması davaları
 • Cari Hesap ve alacak davaları
 • Menfi tespit ve istirdat davaları
 • Gayrımenkul satışı ve ihalenin feshi davaları
 • İmzaya ve borca itiraz davaları
 • Kira sözleşmesinden doğan tahliye davaları
 • Konkordato davaları
 • İflas davaları