av.melekgok@gmail.com Yenişehir Mah. S.Yazıcıoğlu Cad. Oryıl My Office Plaza A/Blok Kat: 7 No: 22 / Yenişehir / Diyarbakır
0 506 817 81 27
Yenişehir Mah. S.Yazıcıoğlu Cad. Oryıl My Office Plaza A/Blok Kat: 7 No: 22 / Yenişehir / Diyarbakır

Hakkımızda

Anasayfa / Hakkımızda
Hakkımızda

 

AVUKAT MELEK GÖK

 

AVUKAT: Yargı önünde; gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunan, hukuk ve yasa işlerinde yol gösterici nitelik taşıyan kişiye verilen mesleki unvandır. Avukat kelimesi Latince kökenli olup, savunucu anlamlarına gelmektedir.

Temel olarak ise hukuki mesele ve anlaşmazlıkların yasalara uygun bir şekilde çözümlenmesini sağlayan şahısları temsil eder.


AVUKATLIĞIN AMACI:
Hukuki uyuşmazlıkların düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kalabalık illerinden Diyarbakır ilimiz; metropol bir kent olması nedeniyle birçok hukuki münasebetin ortaya çıktığı bir kent konumundadır. Diyarbakır’da ceza hukukundan hukuk davalarına kadar birçok hukuki ilişki ortaya çıktığından dolayı uyuşmazlıkların alanında uzman bir avukat aracılığıyla çözümlenmesi hak kaybına uğramamak için hayati önemdedir. Bu sebeple avukatlığın savunmadaki rolü oldukça büyüktür.


AMACIMIZ
: Edinmiş olduğumuz tecrübe ile vatandaşlarımıza etkili ve çözüm odaklı hukuki hizmet vererek destek sağlamaktır.