av.melekgok@gmail.com Yenişehir Mah. S.Yazıcıoğlu Cad. Oryıl My Office Plaza A/Blok Kat: 7 No: 22 / Yenişehir / Diyarbakır
0 506 817 81 27
Yenişehir Mah. S.Yazıcıoğlu Cad. Oryıl My Office Plaza A/Blok Kat: 7 No: 22 / Yenişehir / Diyarbakır

Tapu Davaları

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / Tapu Davaları

Miras Hukuku, Medeni Kanun’un üçüncü kitabında düzenlenmiştir.

Miras Hukuku: kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi halinde, para ile ölçülebilen bütün hak ve borçların akıbetini düzenler.

* Miras Bırakan (Muris): ölmüş veya hakkında gaipliğine karar verilmiş kişinin mirası mirasçılarına geçmekte olup bu kişiye, miras bırakan veya muris denir. Miras bırakanın mutlaka gerçek kişi olması gerekir.

* Tereke: mirasçılara geçebilen ve parayla ölçülebilen bütün hak ve borçlar ile hukuki ilişkilerin tümünü ifade eder.

* Mirasçılar: Terekenin intikal ettiği gerçek veya tüzel kişiye mirasçı denir.

Miras Hukukundan Kaynaklanan Başlıca Dava Türleri

Miras Sözleşmesinin İptali Davası

Mirasta Ortaklığın Giderilmesi Davası

Mirasın Reddi Davası

- Tenkis (Saklı pay) Davası

-  Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal Ve Tescil Davası

- Mirasta Denkleştirme Ve Terekeye İade Davası

Mirasta İstihkak Davası

- Tereke Borcundan Dolayı Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğuna İlişkin Dava

- Mirasın Paylaşılmasından Sonra Tereke Borcundan Dolayı Mirasçının Sorumluluğuna İlişkin Dava

- Tereke Borcunu Ödeyen Mirasçının Diğer Mirasçılara Rücu Etmesine İlişkin Dava

- Miras Payının Temlikinden Doğan Dava

- Vasiyetnamenin Açılmasına İlişkin Dava