av.melekgok@gmail.com Yenişehir Mah. S.Yazıcıoğlu Cad. Oryıl My Office Plaza A/Blok Kat: 7 No: 22 / Yenişehir / Diyarbakır
0 506 817 81 27
Yenişehir Mah. S.Yazıcıoğlu Cad. Oryıl My Office Plaza A/Blok Kat: 7 No: 22 / Yenişehir / Diyarbakır

Miras Hukuku

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / Miras Hukuku

Miras Hukuku, Medeni Kanun’un üçüncü kitabında düzenlenmiştir.

Miras Hukuku: kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi halinde, para ile ölçülebilen bütün hak ve borçların akıbetini düzenler.

* Miras Bırakan (Muris): ölmüş veya hakkında gaipliğine karar verilmiş kişinin mirası mirasçılarına geçmekte olup bu kişiye, miras bırakan veya muris denir. Miras bırakanın mutlaka gerçek kişi olması gerekir.

* Tereke: mirasçılara geçebilen ve parayla ölçülebilen bütün hak ve borçlar ile hukuki ilişkilerin tümünü ifade eder.

* Mirasçılar: Terekenin intikal ettiği gerçek veya tüzel kişiye mirasçı denir.

Miras Hukukundan Kaynaklanan Başlıca Dava Türleri

Miras Sözleşmesinin İptali Davası

Mirasta Ortaklığın Giderilmesi Davası

Mirasın Reddi Davası

- Tenkis (Saklı pay) Davası

-  Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal Ve Tescil Davası

- Mirasta Denkleştirme Ve Terekeye İade Davası

Mirasta İstihkak Davası

- Tereke Borcundan Dolayı Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğuna İlişkin Dava

- Mirasın Paylaşılmasından Sonra Tereke Borcundan Dolayı Mirasçının Sorumluluğuna İlişkin Dava

- Tereke Borcunu Ödeyen Mirasçının Diğer Mirasçılara Rücu Etmesine İlişkin Dava

- Miras Payının Temlikinden Doğan Dava

- Vasiyetnamenin Açılmasına İlişkin Dava

Vasiyetnamenin Açılmasına İlişkin Dava

Vasiyetnamenin Açılmasına İlişkin Dava

Miras Payının Temlikinden Doğan Dava

Miras Payının Temlikinden Doğan Dava

Tereke Borcunu İlişkin Dava

Tereke Borcunu Ödeyen Mirasçının Diğer Mirasçılara Rücu Etmesine İlişkin Dava

Mirasın Paylaşılmasına İlişkin Dava

Mirasın Paylaşılmasından Sonra Tereke Borcundan Dolayı Mirasçının Sorumluluğuna İlişkin Dava

Tereke Borcundan Dolayı Müteselsil Sorumluluğuna İlişkin Dava

Tereke Borcundan Dolayı Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğuna İlişkin Dava

Mirasta İstihkak Davası

Mirasta İstihkak Davası

Mirasta Denkleştirme ve Terekeye İade Davası

Mirasta Denkleştirme ve Terekeye İade Davası

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal Ve Tescil Davası

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tenkis (Saklı pay) Davası

Tenkis (Saklı pay) Davası

Mirasın Reddi Davası

Mirasın Reddi Davası

Mirasta Ortaklığın Giderilmesi Davası

Mirasta Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Sözleşmesinin İptali Davası

Miras Sözleşmesinin İptali Davası