av.melekgok@gmail.com Yenişehir Mah. S.Yazıcıoğlu Cad. Oryıl My Office Plaza A/Blok Kat: 7 No: 22 / Yenişehir / Diyarbakır
0 506 817 81 27
Yenişehir Mah. S.Yazıcıoğlu Cad. Oryıl My Office Plaza A/Blok Kat: 7 No: 22 / Yenişehir / Diyarbakır

İcra ve İflas Hukuku

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / İcra ve İflas Hukuku

 

İcra-iflas hukukunun diğer adı, cebri icra hukukudur.

Cebri icra, borçların ifasının, devlet kuvveti yardımı ile zorla yerine getirilmesidir. Borçlar genellikle kendiliğinden ifa edilir.  Bazı durumlarda ise borçlular, borcunu ödemekten kaçınır veyahut ödeyemez duruma gelebilir. İşte bu gibi borçlulara karşı, alacaklıların alacaklarına kavuşması için, devlet kuvvetinin müdahalesi gerekmektedir.

Borcunu rızası ile yerine getirmeyen borçlu, alacaklının talebi üzerine, borcu ödemeye zorlanır. Devletin cebri icra organları, borçlunun mallarına el koyar, bu malları satar ve satış bedelinden alacaklıya alacağını öder.

Günümüzde cebri icra hukukunda cebri işlemlerde bulunma yetkisi yalnız Devlet’e tanınmaktadır. İcra ve İflas hukuku borçlunun yalnızca malvarlığı üzerine uygulanır. İcra hukuku üç ana başlık altında toplanır.

 

1-) İLAMSIZ İCRA TAKİBİ:

-Genel Haciz Yoluyla Takip

-Kambiyo Senetlerine Özgü (Çek, Poliçe, Bono) Haciz Yoluyla Takip

-Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi Yoluyla Takip

 

2-) İLAMLI İCRA YOLUYLA

 

3-) REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA

İcra teşkilatı asıl icra organları (icra dairesi ve icra mahkemeleri) ve yardımcı icra organları (genel mahkemeler, Cumhuriyet Savcılıkları ve polis gibi devlet kurumları) olmak üzere ikiye ayrılırlar.

İcra takibinin tarafları: alacaklı ve borçludur. Hak ehliyetine sahip her gerçek ve tüzel kişi icra hukukunda taraf ehliyetine sahiptir. Ölmüş kişiye karşı takip yapılamaz. Sadece onun mirasçılarına karşı yapılabilir.