av.melekgok@gmail.com Yenişehir Mah. S.Yazıcıoğlu Cad. Oryıl My Office Plaza A/Blok Kat: 7 No: 22 / Yenişehir / Diyarbakır
0 506 817 81 27
Yenişehir Mah. S.Yazıcıoğlu Cad. Oryıl My Office Plaza A/Blok Kat: 7 No: 22 / Yenişehir / Diyarbakır

Borçlar Kanunu Hukuku

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / Borçlar Kanunu Hukuku

 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu gereğince borç ilişkisi 4 ana başlık altında kurulmaktadır.

* Hukuki İşlemlerden Doğan Borçlar

* Sözleşmelerden Doğan Borçlar

* Haksız Fiillerden Doğan Borçlar

* Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlardır.


BORÇLAR KANUNUNA HAKİM OLAN İLKELER İSE:

- İrade Özgürlüğü İlkesi.

- Nispilik İlkesi.

- Dürüstlük İlkesi.

- Kusurlu Sorumluluk İlkesi.

- Karşılıklılık (İvazlılık) İlkesi.

- Kişilerin Aleyhine Borç İlişkisi Kurulamaması İlkesidir.

 

            Mevzuatımızda sorumluluk halleri kusur sorumluluğu ve kusursuz sorumluluk halleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kusursuz sorumluluk hallerinden bazıları:

 

* Ayırt Etme Gücü Olmayanlar Verdikleri Zararlar (Hakkaniyet Sorumluluğu)

* Adam Çalıştıranın Sorumluluğu (Dikkat Ve Özen Yükümlülüğüne Dayanır)

* Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu (Dikkat Ve Özen Yükümlülüğüne Dayanır)

* Yapı Malikinin Sorumluluğu (Dikkat Ve Özen Yükümlülüğüne Dayanır)

* Ev Başkanının Sorumluluğu (Dikkat Ve Özen Yükümlülüğüne Dayanır)

* İşletme İşletenin Sorumluluğu (Tehlike Sorumluluğu Esasına Dayanır)