av.melekgok@gmail.com Yenişehir Mah. S.Yazıcıoğlu Cad. Oryıl My Office Plaza A/Blok Kat: 7 No: 22 / Yenişehir / Diyarbakır
0 506 817 81 27
Yenişehir Mah. S.Yazıcıoğlu Cad. Oryıl My Office Plaza A/Blok Kat: 7 No: 22 / Yenişehir / Diyarbakır

Bilişim Davaları

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / Bilişim Davaları

 

Türk Ceza Kanunu Bakımından Bilişim Suçları ile İlgili Maddeler:

* Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girme

* Bilişim Sistemlerinin İşleyişini Engelleme Ya Da Bozma/Verileri Değiştirme Ya Da Yok Etme

* Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanımı

* Haberleşmenin gizliliğinin ihlâli

* Kişilerin Rızası Olmaksızın Konuşmalarının Dinlenmesi-Kayda Alınması-İfşası

* Özel Hayata Ait Görüntü Ya Da Seslerin Kişinin Rızası Olmaksızın İfşası

* Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verilerin Kaydedilmesi

* Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi ve Rıza Dışı İfşası