av.melekgok@gmail.com Yenişehir Mah. S.Yazıcıoğlu Cad. Oryıl My Office Plaza A/Blok Kat: 7 No: 22 / Yenişehir / Diyarbakır
0 506 817 81 27
Yenişehir Mah. S.Yazıcıoğlu Cad. Oryıl My Office Plaza A/Blok Kat: 7 No: 22 / Yenişehir / Diyarbakır

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / Aile Hukuku ve Boşanma Davaları

Aile hukuku, Medeni Kanunumuzun 2. Kitabında düzenlenmiştir. Medeni Kanun’un, aile hukukunu düzenleme biçimi; evlilik hukuku, hısımlık ve vesayet başlıkları şeklindedir.

Aile hukukunda karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de BOŞANMA DAVALARIDIR. Boşanma süreci, taraflar için oldukça sancılı bir süreçtir. Bu nedenle boşanma sürecini, iyi bir boşanma avukatı ile yürütmeniz tavsiye edilir. Aile Hukuku toplumumuzun çekirdek yapısını oluşturmasından ötürü hassas bir hukuk dalıdır. Taraflar gerek boşanma sürecinde gerekse de boşanmanın sonuçları noktasında bilgilendirilmeli ve ona göre gerekli adımlar atılmalıdır.

Boşanma davası, ÖZEL SEBEPLER veya GENEL SEBEPLERDEN bir veya birkaçına dayanılarak açılır.

 

BOŞANMANIN ÖZEL SEBEPLERİ;

-Zina Sebebiyle Boşanma

-Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma

-Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma

-Terk Sebebiyle Boşanma

-Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma

BOŞANMANIN GENEL SEBEPLERİ

-Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılmış Olması Sebebiyle Boşanma

-Eşlerin Anlaşması Sebebiyle Boşanma

-Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Sebebiyle Boşanma

 şeklindedir.

 

Bu bağlamda:

Aile hukukuna ilişkin olarak;

*Mal Rejimine İlişkin Sözleşmelerin Hazırlanması

*Nişanın Bozulmasından Kaynaklanan Tazminatlar

*Boşanma Davalarının Takibi

*Nafaka, Velayet, Maddi Manevi Tazminat Davaları, aile hukukundan kaynaklanan belli başlı hukuki işlemlerdir.